Tagline

 • Tat' (Plate)Idly

 • Keera Saatham (Palak Rice)

 • Kadubu

 • Kuzhi Paniyaram

 • Medu Vada

 • Onion Uttapam

 • Podi Mass

 • Rasam & Pakhora

 • Sarva Pindi

 • South Indian Thali

 • Steaming Hot Idly

 • Special Masala Dosa

 • Special Stuffed Dosa

Our Menu

Visitors CounterWeb Counter